• talent_tree
  • vision
  • concept

wie zijn we

Bij Fulcra zorgen we voor een ecosysteem waarbij we zowel de technologische als organisatorische structuur op elkaar aansluiten en optimaliseren waarin agility centraal staat. Wij helpen bij de integratie van een agile werking en het opzetten van een PMO. Daarbij besteden we de nodige aandacht aan business-ICT alignment wat van cruciaal belang is om tot een succesvolle cross-departementele synergie te komen.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat een organisatie optimaal werkt met een evenwichtige samenstelling van het team waarin alle nodige talenten vertegenwoordigd zijn, bieden we ook de nodige ondersteuning door middel van persoonlijkheid screenings.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zetten we deze screenings in om onze eigen interne werving te ondersteunen en ons op die manier zuiver te richten op talenten.

Hiermee creëren we kansen om mensen met de passende talenten te heroriënteren en hen nieuwe toekomstmogelijkheden te bieden in de context van onze dienstverlening.

In onze competence centers brengen we alle kennis en kunde van business en technologie samen. Door deze combinatie bouwen we aan de juiste middelen om sectorgerichte oplossingen te kunnen aanbieden. Onze expertise halen we vandaag voornamelijk uit de HR, telecom, logistieke en pharma sectoren.

Onze klanten verdienen een geïntegreerde end-to-end oplossing. Wij bieden daarom de nodige expertise om te bepalen in hoeverre hun applicatielandschap afgestemd dient te worden op een omgeving in beweging. Voor de implementatie hiervan rekenen wij op een co-creatie met zowel de klant als mogelijke partners.

onze dienstenagile & project werking

talent werking

competence centers

applicatie integratiemail ons : info@fulcra.be