totara learn

Een maximale leerervaring door het creëren van eenvoud
                                          in een hoogtechnologische leeromgeving

Wij helpen u bij het verspreiden en waarborgen van kennis op een duurzame manier. Fulcra heeft een uitgebreide ervaring bij het opzetten van Competence Centers. We voorzien in een volledige ondersteuning bij het inrichten van de gepaste leeromgeving waar uw organisatie nood aan heeft.


We stemmen elk leerproces af op de aanpak die het best past binnen uw organisatie. Van onboarding van nieuwe werkkrachten tot het inrichten van bijscholing en Expert Classes om de kennis van uw personeel op peil te houden.


Met de uitgebreide mogelijkheden van Totara Learn, bieden we een leerplatform aan waarmee we ondersteuning verlenen aan uw medewerkers om samen de uitdaging aan te gaan van een continu evoluerende omgeving. Kennis, die nieuwe organisatiemethodes en nieuwe technologische oplossingen met zich meebrengen, kan hiermee veilig gewaarborgd worden.


Deze leeromgeving biedt in combinatie met Totara Perform een competentiegerichte groeiomgeving voor uw medewerkers.

Creëren van een duurzame werkvreugde
                                          door het optimaal benutten van aanwezige talenten

‘Waste of Talent’ is een onzichtbaar risico dat zeer dikwijls onderschat wordt. Nochtans is de kost die er tegenover staat, wanneer een ervaren werkkracht vertrekt, enorm. Om dergelijke pijnlijke situaties te vermijden, heeft uw organisatie er dan ook alle belang bij om op een transparante manier inzicht te bieden in het talentenportfolio van uw medewerkers.


Met Totara Perform maakt u de talenten van uw medewerkers inzichtelijk en opvolgbaar. Door competentiegerichte objectieven en doelstellingen op te nemen in het systeem, kan elke werkkracht zich zowel persoonlijk als professioneel verder ontplooien op een gepersonaliseerd groeipad.


Totara Perform garandeert een win-win voor uw bedrijf en uw medewerkers. Dankzij de gedetailleerde rapportering tot op competentieniveau, worden de sterke en verbeterpunten voor een functieprofiel helder in kaart gebracht. De integratie met Totara Learn zorgt er dan ook voor dat competentiegerichte trajecten uw medewerkers een sprong voorwaarts geven. Hierdoor worden nieuwe groeimogelijkheden gecreëerd en kan een carrièrepad op maat worden opgesteld en bijgestuurd waar nodig. Totara Perform vormt hiermee de basis en stimulans voor enthousiasme en optimalisatie van de werkvreugde voor iedereen in uw organisatie.totara perform

totara engage

Een nieuwe vorm van kennisdelen
                                          op een duurzame manier

In een organisatie in beweging, die zich continu afstemt op een snel evoluerende markt, is kennisdeling cruciaal. Totara Engage biedt dan ook het ideale platform om kennis van uw medewerkers te borgen. Het is een interactief platform waarin kennis en ervaring kan worden vastgelegd op een gestructureerde manier, toegankelijk voor alle medewerkers.


Dankzij de geïntegreerde oplossing van het Totara Learn platform kan de kennis, die door uw medewerkers werd verzameld, meteen worden ingezet en herbruikt voor toekomstige opleidingen. Dit dynamisch aanleveren van leermateriaal zorgt er dan ook voor dat expertise niet langer in de hoofden van de experten blijft zitten. Het is op die manier ook mogelijk om technieken en best practises op een snelle en efficiënte manier te verspreiden in uw organisatie.


Niet alleen kennisdeling maar ook samenwerking wordt een stuk efficiënter en makkelijker dankzij het Totara Engage platform. Competence Centers of Centers of Excellence kunnen hierdoor op een snelle en eenvoudige manier worden opgericht. De uitgebreide tooling van het platform laat toe om on-the-fly discussiegroepen op te starten, vraagbakens op te richten, gedocumenteerde kennis vlot toegankelijk te maken en nog veel meer. In een periode waar afstandswerken de norm is, zorgt Totara Engage ervoor dat teamwork niet langer afhankelijk is van de fysieke omgeving. Zelfs wereldwijd verspreide teams kunnen dankzij Totara Engage vlot samenwerken. Uw organisatie verlegt letterlijk haar grenzen.


Of het nu gaat om het upgraden van uw huidige platform,
helemaal opnieuw beginnen met een leerplatform naar keuze
of u heeft advies nodig over waar u moet beginnen,
we helpen u graag verder!Vraag een demo of mail ons naar info@fulcra.be